Bloemkool

Zaai bloemkool bij voorkeur onder glas en houdt de grond vochtig. Om te voorkomen dat de plant voortijdig een kooltje vormt dient men de zaailingen tijdig uit te planten in goed bemeste grond. Om verkleuring van de kool te voorkomen dien deze afgedekt te worden, bijvoorbeeld door het blad over de kool te slaan.
Bloemkool dient tijdens de groei regelmatig bijgemest te worden met meststof met een hoog stikstof gehalte.
U dient de jonge plantjes te beschermen tegen koolgalmug en koolvlieg door bijvoorbeeld anti-insecten gaas.
Zet bloemkool nooit twee jaar achter elkaar op dezelfde plaats, dit kan knolvoetziekte veroorzaken.