Pompoenen

Pompoenen vormen een zwaar gewas met lange ranken. De pompoenplanten hebben behoeft aan veel mest, warmte en vocht. Daarom kweekt men ze vaak naast een mest- of composthoop.
Zaaien onder glas in potjes, uitzaaien als er 4 echte blaadjes aan de plant zitten, maar nooit voor half mei.
Als de ranken te lang worden kunt U ze afsteken.