Prei

Bij prei kan men een onderscheid maken tussen zomer-, herfst- en winterrassen.
De zomerprei kan men in februari reeds binnenshuis voorzaaien , winterprei een maand later.
Winterprei heeft een heeft een langere teeltduur en kan in het volgend jaar geoogst worden.
Bij zaaien in de volle grond dun uitzaaien en als de planten ongeveer de dikte van een potlood hebben uitplanten in een plantgat van ca. 18cm diep.
De plant met de wortels tot de bodem planten en een beetje water geven, het gat vult zichzelf als de prei gaat groeien.