Witlof

Als U witlof zaait krijgt U eerst groene planten, nadat het loof is afgestorven en afgesneden, groeien in het donker de eetbare kroppen op de wortels ( of pennen ).
Afhankelijk van het soort kan men witlof buitenshuis in een kuil of bak “trekken” . De bak of kuil dient ongeveer 20cm diep te zijn, met goed losgemaakte grond. De wortels rechtop in de grond zetten, tussen de wortels aarde of compost aanbrengen en dit met water inspoelen. Vervolgens afdekken met minimaal 10cm grond en beschermen tegen vorst door met bijvoorbeeld stro af te dekken.
Voor de “trek” binnenshuis kan men een bak of emmer gebruiken die men vult met aarde,zand, compost of turfstrooisel. De wortels op gelijke lengte bijsnijden en in de grond plaatsen. De bak of emmer vervolgens op een zeer donkere plek plaatsen ( bv in een kruipruimte ) anders wordt het lof groen.
Bij een temperatuur van ongeveer 16 graden kunt U de witlof na 4-5 weken oogsten.

Enig resultaat