Selderij

Selderij is zeer fijnzadig en dient daarom voor het uitzaaien vermengd te worden met fijn zand dat iets vochtig is. Het zaaisel niet verder bedekken.
U kunt dit gewas van begin maart tot juli ter plaatse zaaien. Men kan de opkomst wat versnellen door voor te kiemen onder glas en vervolgens te verspenen in potjes. Uitplanten op vochthoudende grond. Vergeet de jonge plantjes voor het uitplanten niet te laten afharden!
Oogsten voor de eerste vorst.
Selderij een calorie-arm, vitaminerijk gewas dat vochtafdrijvende eigenschappen heeft.