Spinazie

Spinazie is een groente die zowel rauw als gekookt gegeten kan worden en bevat veel ijzer.
Men kweekt dit gewas het best in een humusrijke, vochthoudende grond rijk aan stikstof en kali.
Er zijn twee soorten te onderscheiden : scherpzadige en rondzadige. De scherpzadige soorten worden vaak voor de vroege teelt gebruikt terwijl de rondzadige rassen vooral voor zomerteelt gebruikt worden.
U zaait spinazie op regels onder glas of in volle grond, zaai regelmatig wat kleine hoeveelheden zodat U kunt blijven oogsten.
Zaait men buiten de aangegeven periode dan bestaat de kans dat het gewas doorschiet.